Obres d’adequació del Casino Prado

Obres d’adequació del Casino Prado

Dins del projecte d’adequació del Casino Prado per tal d’obtenir la llicencia d’activitats – sota la direcció de l’arquitecte Ramon B. Artigas Coll , varem planificar el projecte per fases d’execució – prioritzant els que fan referencia a la seguretat- que...